A Harcművészetről....:)

A harcművészet igazából nem közösségi esemény. Tudjuk közösen gyakorolni, de a megélése a legbelső "én" megtapasztalása, felszínre hozása egyéni munka. A művészet a művelő önkifejeződése. Éppen úgy, ahogy a festő nem csak azt festi le, amit lát a szemein keresztül, hanem azt is, amit érez, lát a lelkével, s amit megértett magából. Élesíti érzékeit, elméjét, elsajátítja a ráhangolódás ˝technikáját. Kapcsolatokat épít ki a Felettes énnel, a tudattalanjával, a testével, a kozmosszal. Mindezt nagy részben egyedül teszi, akár társas magányban is. A mester csak irányít, de a munka veleje a gyakorlót igényli! Nem szabad csak a magyarázatokat majmolni, mert az a téveszméje támad, ha megérti, amit a tanár mond akkor tudni fogja, s könnyen lemond a tapasztalatokról. Gyakorláskor tapasztalatokat gyűjtünk. Keressük a nehézségeket, a homályos foltokat. Nem tudható mi az, amit már teljesen ismerünk, csak a folyamatos gyakorlás során derül ki, hogy még volt mit tapasztalni, megérteni, amitől a teljesebb igazsághoz jutunk! Olyan ez, mint a nyelvtanulás! Alapfokú tudással már képesek vagyunk kommunikálni, de nem érezzük az árnyalt különbségeket, a kifejezés mélységeit. Minél többet használjuk a nyelvet annál mélyebben tudjuk megértetni magunkat s megérteni mások mélységeit. Visszatérve a festő példájához, a művész először az alapokat sajátítja el. A nyelvet a művészet nyelvét tanulja. Képes lesz remek reprodukciókat készíteni, de semmi több. Ahogy érik az ecsetforgató személyisége, megleli saját kiterjedését, mélységét, kialakulnak az információs csatornái, abban a pillanatban már egy újabb csillagként jelenik meg a művészet égboltján s nem egy a sok közül. A harcművészet magas szinten többek között az önkifejeződés egyik eszköze. A mozdulatok, gondolatok, tettek teljes harmóniája. Ez az út egy egyszemélyes út, mindenkinek a saját útja, mely néhol azonos más utakkal de egészében teljesen más. Ez egy utazás, egy fantasztikus úton, amit mindenkinek végig kell járnia, ha felvállalja. Tietek a döntés! Jöttök, vagy jó ott, ahol most vagytok?

1 megjegyzés: